Erityisherkkyys – Haaste vai voimavara

Erityisherkkyys on synnynnäinen hermojärjestelmän ominaisuus, johon liittyy amerikkalaisen tutkija Elaine Aronin mukaan neljä piirrettä. Piirteet on tunnistettavissa kaikissa erityisherkissä. Nämä ovat kiteytetty Eväs-muistisääntöön.

EVÄS
E: Empaattisuus ja emotionaalisuus
Kyky liittyä toisen henkilön tai olennon tunnemaisemaan.
V: Vivahteiden vaistoaminen
Kyky reagoida ympäristön ja tunnemaailman yksityiskohtiin.
Ä: Ärsykkeiden väsyttävä vaikutus
Helposti ylivirittyminen ja väsyminen aistiärsykkeistä sekä kaipuu omaan rauhaan.
S: Syvällinen ja pohtiva
Asioiden yhdisteleminen toisiinsa ja intuitiivisuus.

Eritysherkkyys ei ole diagnoosi tai sairaus, vaan synnynnäinen lahja, temperamenttipiirre.

Herkkä ylivirittyy helposti ja kokee tunteet voimakkaammin kehollisesti kuin ei niin herkkä ihminen, mutta samalla hänellä on kyky myös hurmioitua hyvistä tunteista voimakkaammin. Syvällisen prosessointikyvyn seurauksena erityisherkillä ei yleensä ole tylsää omassa seurassaan, vaan yksinäisyys on heillä lohtu ja turvapaikka.

Olet tervetullut luokseni tutkimaan kanssani erityisherkkyyttäsi.
Aikoja voit varata…


www.erityisherkat.fi